Manager P&O, Zorggroep Apeldoorn

We gebruiken PulseWeb al een jaar of drie maar vorig jaar hebben we het opnieuw geïmplementeerd. We gebruikten het systeem voorheen voornamelijk als registratiesysteem voor het bevoegd en bekwaam houden van onze medewerkers. Momenteel zijn we het systeem verder aan het uitbouwen. We willen digitaal leren onder meer verder integreren met de andere HR-processen. Zo willen we nieuwe medewerkers, al vóórdat ze daadwerkelijk bij ons aan de slag gaan, toegang bieden tot het systeem. Zodat ze al allerlei informatie kunnen lezen over bijvoorbeeld veilig en gezond werken.

Met PulseWeb kun je het leren veel dichter naar de werkplek trekken

Werken en leren verbinden

Ons doel is ook om werken en leren steeds meer met elkaar te verbinden. Met PulseWeb kun je het leren veel dichter naar de werkplek trekken en meer vraaggericht werken. Met PulseWeb kun je bijvoorbeeld aftoetsen naast het bed. Ook kun je met behulp van PulseWeb beslissingen nemen op teamniveau. Zie je bijvoorbeeld dat iedereen bevoegd en bekwaam is, dan kun je opleidingsbudget en tijd inzetten voor andere leermodules. Of zijn er op een afdeling veel patiënten met een bepaald ziektebeeld, dan is er onder de medewerkers wellicht behoefte aan extra scholing op dat gebied. Het makkelijke van Pulseweb is dat het platform er al is en de betreffende modules al klaarstaan. Binnenkort gaan wij, in samenwerking met Noordhoff Health, een conferentie voor managers geven om hen te leren op deze manier met PulseWeb te werken.

 

De medewerkers van Noordhoff Health zijn niet in de valkuil getrapt om zomaar dingen over te nemen.

Eigen interesse

Onze medewerkers moesten wennen aan het systeem maar nu zijn ze er blij mee. Wat ik heel leuk vind, is dat sommige medewerkers ook geïnteresseerd zijn in modules die voor hen niet tot het verplichte rondje horen. Medewerkers uit de facilitaire hoek bijvoorbeeld die op een afdeling werken waar een bepaald ziektebeeld veel voorkomt en die mij dan vragen: “Mogen wij ook een module daarover volgen?” “Jazeker!,” is mijn antwoord dan. Het heeft zeker meerwaarde voor de organisatie als medewerkers dingen oppakken vanuit de eigen interesse en betrokkenheid. Ook omdat je het toch steeds meer met elkaar moet gaan doen.

Goede begeleiding

Noordhoff Health heeft de revival van PulseWeb intensief begeleid. En dat is op een hele mooie en snelle manier verlopen. Noordhoff Health heeft de expertise geleverd qua project- en procesbegeleiding. Tegelijkertijd hebben ze heel erg de expertise in de organisatie aangesproken als het over bijvoorbeeld inhoudelijke thema’s en doelgroepen ging. Dat vond ik heel goed. Ze zijn heel erg resultaatgericht en niet in de valkuil getrapt om zomaar dingen over te nemen.