Samen voor de beste zorg

Om de beste zorg te kunnen bieden aan elke patiënt of cliënt, moeten leeroplossingen optimaal aansluiten bij de leerbehoeften van (toekomstige) zorgprofessionals. De ontwikkeling van deze oplossingen doen wij dan ook in co-creatie met ziekenhuizen, zorgorganisaties, zorgonderwijs en koepelorganisaties. Omdat wij geloven dat je alleen samen tot de beste leeroplossingen komt voor zorgprofessionals.

Co-creatie met Profportaal Zorg

Samen bereik je meer. Co-creatie is de manier om de juiste producten te bieden voor de zorg. Noordhoff en Profportaal Zorg combineren de expertise op het gebied van e-learning en didactiek met kennis uit de zorgpraktijk en leerbehoeften op de werkvloer. Profportaal Zorg is een coöperatie van ziekenhuizen en zorginstellingen in de Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Door deze samenwerking ontstaan de beste leeroplossingen die zorgprofessionals helpen bij het uitvoeren van hun taken.

Samenwerking V&VN

V&VN is een beroepsvereniging met ruim 85.000 leden. V&VN is er op gericht om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in staat te stellen hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots, passie en professioneel uit te oefenen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat ze bij de ontwikkeling en uitoefening van hun beroep gesteund worden. Noordhoff werkt inhoudelijk samen met V&VN.

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem van V&VN voor de bevordering van de deskundigheid voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het kwaliteitsregister is door de beroepsgroep opgesteld. Alle leerpaden van ZorgPad Pro zijn V&V geaccrediteerd.

Brug tussen onderwijs en praktijk

Naast bovenstaande samenwerkingen hebben we ook verschillende partners zoals IKNLIsalaInfoland en KNOV. Samen zorgen wij ervoor dat het gat tussen de theorie van onderwijs en de praktijk van zorg overbrugd wordt. De leerobjecten van ZorgPad Pro laten dit zien: kleine eenheden die je op elk moment kunt raadplegen of je je in een praktijksituatie bevindt of aan het studeren bent.

Het ontwikkelen van geaccrediteerde leerpaden in co-creatie zorgt niet alleen voor een optimale link tussen onderwijs en zorg, maar zorgt ook voor aantoonbaar bekwame professionals. Zo blijven we samen de zorg verbeteren.